Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

锦绣二重唱<明天也要作伴>MV

  [晴 January 2, 2008 10:41 | by ]
今天早上上班的时候在车上听到的,感觉蛮好听的,因为当时不知道叫什么名字,就记住了句歌词,到公司的时候才想起来搜索的,终于被我找到了,哈...是 锦绣二重唱 <明天也要作伴> ,于是就找了首MV放上来了.
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]