Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]

石化企业信息化安全分析及对策

  [多云 January 31, 2008 10:17 | by ]
     1 石化企业信息化需求

  随着我国信息化建设的不断深入,信息化已经成为企业发展的重要推动力量,国外石化企业信息化建设和应用已经走在我们前面,加入WTO更对石化企业提出了新的挑战,就石化企业而言,信息化是生存和发展的必由之路。
Pages: 1/1 First page 1 Final page [ View by Articles | List ]